TrailerWin

TrailerWin 2018-07-03T12:52:40+02:00

TrailerWIN – Datorprogram som utför vikt- och måttberäkningar för lastbilar och släpvagnar

TrailerWIN programmet beräknar rekommenderade flakmått, axeltryck (fullastad och utan last), längder, överhäng, lasttyngdpunkt och svängbarhet mm för fordonskombinationer.
Bilens uppgifter tas från databaser som följer med programmet. Användaren kan själv ändra mått och vikter i programmet vid behov. Programmet känner till alla vanliga och också flera ovanliga bilmodeller.
Man kan välja mellan många olika tillbehör både till bilen och släpet: Lyftkran, kipp, bakgavellyft, kylmaskin, hyttskydd, verktygslåda, mm. Programmets databaser innehåller mått och viktuppgifter på de flesta tillbehören.

CraneWIN – Stabilitetsberäkningsprogram för lyftkranar

CraneWIN stabilitetsberäkningsprogrammet är avsett att användas tillsammans med TrailerWIN.
Fordonets mått och viktberäkningar samt val av kran och kranens placering görs först med TrailerWIN Därefter startar man CraneWIN och bilens uppgifter överförs automatiskt

CraneWIN visar kranens stabilitet som ett cirkeldiagram, därifrån kan man direkt se stabiliteten för olika lyftriktningar.
Stabiliteten visas i diagrammet som en röd kurva. Man kan också se ett streckat område där stabiliteten är mindre än det angivna minimivärdet.
Från diagrammet kan man också utläsa alla stödpunkter och stjälplinjer samt säkerhetsfaktorerna (n) för de kritiska riktningarna.
Beräkningssättet följer rekommendationerna i SFS 4677. Kraven på säkerhetsfaktorns storlek varierar från fall till fall och mellan olika länder. Enligt SFS -kraven borde säkerhetsfaktorn (n) vara minst 1,4 .

FrameWIN – Planering och beräkning av hjälpram

Med FrameWIN kan man planera och beräkna hjälpramen vid montering av lyftkran och bakgavellyft.

Från TrailerWIN överförs data på kranmomentet och krafterna på hjälpramen.

På bilden ser man den beräknade bilens rambalk och hjälpramen i genomskärning. På den vänstra delen av bilden är balkarna sammansatta med elastiskt förband, på högra sidan är balkarna monterade med stelt förband

Under dessa anges resultatet av beräkningen för de sammansatta balkarna; på vänstra sidan med elastiskt förband och till höger med stelt förband.

CornerWIN – Svängbarhet och svängsimulering

CornerWIN programmet skall helst användas tillsammans med TrailerWIN. Då flyttas kombinationen som konstruerats i TrailerWIN automatiskt in i CornerWIN.

CornerWIN har också egna fordonskombinationer såsom släpvagnar med tvångsstyrda axlar samt upp till 15-axliga släpvagnar för specialtransport.

CornerWIN kan också användas som ett självständigt program.

BusWIN – Svängbarhet och svängsimulering för bussar

Programmet har samma funktioner som CornerWIN programmet, men är gjord för bussar.

BreakWIN – Teoretisk bromsberäkning för släpvagnar

BreakWIN utför släpvagnens teoretiska bromsberäkningar.

Användaren väljer från listan vilka axlar, däck, ventiler, bromscylindrar, längder på bromshävarmarna, osv. släpvagnen har.
Utgående från dessa räknar programmet ut släpvagnens retardation, bromsförhållande, friktionskrav och bromskrafter vid olika bromstryck och också för axlarna separat.

DrivelineWIN – Hastighetsdiagram/ dragkraftdiagram

Programmet räknar ut varvtal i olika hastigheter samt dragkraftdiagram för alla växlar.

Programmet innehåller data på en del lastbilar.

Användaren kan själv ändra dessa data.

Man kan också lägga till egna motorer och växellådor i programmet.

Ladda ner produktblad

Mer information se www.trailerwin.com

Jämför fakturaköp på
nätet