Loading...
Vi har gångjärn 2020-03-03T12:46:48+01:00

Gabs expanderar och har plats för fler uppdrag.
Vi arbetar med tunnplåt 0,5 till 6mm och lättare svetsade konstruktioner. Vi har egen verktygstillverkning och åtar oss även skärande uppdrag i mindre serier. Som lego – uppdragstillverkare vill vi sälja vår kunskap och kompetens som vi utvecklat under åren.

Vi tillverkar de gångjärn ni behöver.
Gabs tillverkar specialgångjärn och ett eget sortiment gångjärn, kapslingar och transformatortillbehör.

Lång erfarenhet.
Gabs startade 1947 och har sedan dess drivits som familjeföretag. Rostfritt och gångjärn var en del av affärsidén redan från början.
I dag sker tillverkningen med modern utrustning och ändamålsenliga lokaler i Brandalsund mellan Södertälje och Järna.

Vår kvalité och miljöpolicy

Gabs produkter och tjänster skall tillgodose våra kunders krav och förväntningar. Vårt mål är att inga produkter skall komma i retur och att inga tjänster som utförts skall behöva omarbetas. Gabs skall sträva efter minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Vi skall ständigt pröva vår verksamhet utifrån kretsloppstanken. Gabs skall se till att all personal har den kompetens som behövs. Gabs skall ha de maskiner, den utrustning och det arbetssätt som behövs för att kunna nå kvalitets- och miljömålen. Vår största miljöpåverkan är förbrukning av råvaror (järn, krom och nickel). Vårt kvalitets- och miljöarbete skall även omfatta kunder och leverantörer. Vi skall arbeta med marginal till gällande lagstiftning, såväl regionalt som internationellt.
Vi är certifierade enligt ISO 9001/2015 och ISO 14 000/2015.