Företaget Gabs

Företaget Gabs 2018-07-03T12:52:41+02:00

Vår marknadsinriktning
Gabs är en lego- uppdragstillverkare av tunnplåtsdetaljer och lättare svetsade konstruktioner.
Vi kan industriplåtslageri med stansning och bockning, svetsning, konstruktion, gångjärn, mm.
Gabs vill sälja den kunskap och kompetens som vi samlat genom åren. Det kan gälla teknisk konsultation och idéutveckling, tillverkning av prototyper eller verktyg, lika väl som uppdragstillverkning i korta eller medellånga serier.
Det viktiga för oss är att vi tillsammans diskuterar fram en bra teknisk lösning som också ger god tillverknings- och monteringsekonomi. Räcker inte vår egen kapacitet har vi ett nära samarbete med tjugotalet företag. Vi är beredda att axla ansvaret som din komplettleverantör.

Vi gillar utmaningar – prova oss
Gabs ställer upp på det mesta och “kör så det ryker” om det är kort om tid. Vi har vanan inne sedan många år och vi har väl fungerande rutiner. Vi har en bra maskinutrustning och kvalificerade yrkesmän. Vi använder modern teknik med CAD/CAM-system för konstruktion och beredning av detaljerna. Vi använder Solid Works och kan ta emot CAD-underlag från de flesta CAD-system på marknaden.

Historia
Gabs Rostfria startades av G A Blomberg 1947 och har sedan dess drivits som familjeföretag. Rostfritt och gångjärn var en del av affärsidén redan från början. I dag sker tillverkningen med modern utrustning i ändamålsenliga lokaler belägna mellan Södertälje och Järna.